تبلیغات
خودکار آبی - آشنایی با انجمن های اسلامی
 

 
آشنایی با انجمن های اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم

« ولتکن منکم امۀ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون »     « سوره آل عمران – آیه 104 »

« اساسنامه انجمن اسلامی »

فصل اول: کلیات

ماده 1 – تعریف انجمن اسلامی:

انجمن اسلامی تشکلی است مردمی و خودجوش، مرکب از نیروهای مسلمان و معتقد به اسلام، ولایت فقیه،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عامل به احکام اسلام و مبشر تفاهم و وحدت که به منظور اشاعه فرهنگ ناب اسلامی و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی، در محیط های کاری اعم از اداری، خدماتی، صنعتی، آموزشی، صنفی ،کشاورزی، محلات و مساجد طبق مفاد این اساسنامه و تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.


ماده 2 – اهداف انجمن اسلامی عبارت است از:

1 . تبیین و تبلیغ و گسترش فرهنگ و معارف اصیل اسلام.
2 . احیاء و ترویج ارزش های مکتب اسلام و مقابله با افکار انحرافی و التقاطی.
3 . اهتمام در تحقق بخشیدن به دو اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر.
4 . شناسایی و جذب نیروها ی جوان در جهت شکوفایی ، و همچنین تلاش در جهت ارتقای سطح فکری، علمی و  توانمندیهای نیروهای مستعد و متعهد و نیز جهت دادن به نیروهای بی تفاوت.
5 . ایجاد بستر مناسب برای پشتیبانی از ارزش های دینی و انقلاب اسلامی .
6 . ایجاد زمینه های تفاهم و اخوت اسلامی در محیط کار و جامعه ، پرورش حس مسئولیت و نوع دوستی حقیقی در افراد و شناسایی عوامل مخرب و ضد انقلاب و سعی در سالم سازی محیط از وجود آنها به طرق اسلامی.
7 . تلاش در جهت افزایش بینش و آگاهی های اعضاء و سایرین نسبت به تداوم انقلا ب و مسائل عمومیکشور. . توجه به اندیشه ها، رهنمودها و فرامین حضرت امام خمینی (قدس سره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به خصوص در رابطه با انجمن های اسلامی.


ماده 3– شرایط عضویت:

اعضای انجمن اسلامی باید دارای شرایط زیر باشند:
1 . اعتقاد به اسلام فقاهتی.
2 . وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و اعتقاد به قانون اساسی.
3 . پایبندی به تکالیف شرعی و عمل به آنها.
4 . تخلق به اخلاق اسلامی و اتصاف به الفت و رأفت دینی، سعه صدر و بلند نظری، احترام به کارهای
جمعی و اصول مشورت.
5 . پذیرش مسئولیت های انقلابی و التزام به روابط تشکیلاتی و انضباط سازمانی.
6 . نداشتن سوء سابقه اخلاقی، سیاسی، کیفری و عدم محرومیت از فعالیت های اجتماعی.

تبصره : تشخیص صلاحیت عضویت و همچنین ابطال عضویت در صورت تخلف، بعهده ستاد هماهنگی شهرستان می باشد.


فصل دوم: تشکیلات انجمن های اسلامی (شورای مرکزی و انتخابات)

ماده 4 – ارکان و تشکیلات انجمنهای اسلامی عبارتند از:


1- شورایعالی انجمنهای اسلامی کشور.
2- ستاد کل هماهنگی انجمنهای اسلامی استان.
3- ستاد هماهنگی انجمنهای اسلامی شهرستان.
4- جامعه انجمن های اسلامی هر گروه شامل : واحدهای اداری، صنعتی، آموزشی؛ صنفی، کشاورزی، محلات، مساجد و سایر اقشار


ماده 5 – اعضای شورایعالی کشوری عبارتند از:

1- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور (نماینده رهبری)
2- نمایندگان قوه مجریه (ترجیحاً وزیر کشور، کار و امور اجتماعی و بازرگانی یا یکی از معاونین ایشان)
3- نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
4-  نماینده قوه قضائیه (یکی از معاونین ریاست محترم قوه)
5- نماینده قوه مقننه (رئیس یا نایب رئیس کمیسیون فرهنگی)
6- نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه
7- رؤسای ستادهای کل هماهنگی انجمنهای اسلامی استانی ( 30 نفر
)

ماده 6 – ستاد کل هماهنگی هر استان از افراد زیر تشکیل می شود:

1- امام جمعه شهرستان (مرکز استان)
2- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان .
3- سه نفر تا نه نفر نمایندگان ستاد هماهنگی شهرستانها به ترتیب زیر:
- استانهایی که تا یک میلیون نفر جمعیت دارند، سه نفر
- استانهایی که تا دو میلیون نفر جمعیت دارند، پنج نفر.
- استانهایی که تا چهار میلیون نفر جمعیت دارند، هفت نفر.
- استانهایی که بیش از چهارمیلیون نفر جمعیت دارند، نه نفر.

تبصره : مدت عضویت در تشکیلات انجمن های اسلامی چهار سال است و نحوه انتخاب و صلاحیت آنان برابر آئین نامه ای خواهد بود که توسط کانون عالی تصویب و ابلاغ می گردد.


ماده 7– ستاد کل هماهنگی استان در اولین جلسه یک نفر را از بین اعضا ی خود به سمت رئیس و یک نفر را به عنوان
نایب رئیس، یک نفر به عنوان دبیر، یک نفر به عنوان منشی و یک نفر به عنوان ذیحساب و مدیر مالی را برای مدت دو سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 8 – جلسات ستاد کل با حضور نصف به اضافه یک کل اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه معتبر می باشد . در غیر این صورت جلسه بعدی با یک سوم اعضا تشکی ل و با اکثریت آراء حاضرین مصوبات قابل اجراء می باشد.

تبصره: محل تشکیل جلسات و ترتیب حضور و غیاب اعضاء را ستاد کل تعیین و ابلاغ می نماید.


ماده 9 – ستاد هماهنگی شهرستان مرکب از افراد مشروحه زیر و برای مدت چهار سال تعیین می شوند:

1- امام جمعه شهرستان (چنانچه شهرستان امام جمعه نداشته باشد یک نفر توسط امام جمعه استان معرفی می گردد).
2- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان.
3- رئیس هر کدام از جامعه های انجمن های اسلامی موجود در استان.

تبصره 1: در صورتی که یک یا چند گروه مندرج در ذیل بند 4 ماده 4 در شهرستان و منطقه فعالیت نداشته باشند، عضویت رئیس جامعه انجمن اسلامی آن گروه در شورای مرکزی منتفی است.

تبصره 2 : در شهرهایی که از هر جامعه ای بیش از صد و پنجاه انجمن اسلامی داشته باشد دو نفر نماینده در در شورای هماهنگی شرکت خواهند داشت.

تبصره 3 : انتخاب هیأت رئیسه ستاد هماهنگی شهرستان و نحوه تشکیل جلسات و محل آن به ترتیب مذکور در ماده 7 و 8 می باشد.

ماده 10 – جامعه انجمن های اسلامی هر گروه از مجموع انجمن های اسلامی همان گروه تشکیل می شود و هر جامعه دارای شورای مرکزی بشرح زیر می باشد:

1- هر جامعه که تا 25 انجمن اسلامی زیر مجموعه داشته باشد، 3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل
2- هر جامعه که تا پنجاه انجمن اسلامی زیر مجموعه داشته باشد، 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل .
3
- هر جامعه که تا صد انجمن اسلامی زیر مجموعه داشته باشد، 7 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل.
4- هر جامعه که بیش از صد انجمن اسلامی را در برداشته باشد، 9 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل.


ماده 11 – رؤسای انجمن های اسلامی هر گروه موضوع بند 4 ماده 4 در یک گردهمایی اعضای شورای مرکزی جامعه را برای مدت 4 سال انتخاب می نمایند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

ماده 12 – شورای مرکزی هر جامعه یک نفر را از بین اعضاء خود به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر منشی برای مدت 2 سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره: پیش نویس آیین نامه داخلی ستاد کل هماهنگی استان و ستاد هماهنگی شهرستان و جامعه توسط هر یک از این تشکیلات تهیه و به وسیله شورایعالی مورد بررسی و تأیید می گردد.

13 – هر انجمن اسلامی دارای « شورای مرکزی » است که در دور اول از بین اعضا ی انجمن و به ترتیب زیر  ماده
انتخاب می شوند:


1- انجمن هایی که تا 100 نفر عضو دارند، 3 نفر
2- انجمن هایی که تا 250 نفر عضو دارند ، 5 نفر
3- انجمن هایی که تا 500 نفر عضو دارند، 7 نفر
4- انجمن هایی که تا 1000 نفر عضو دارند، 9 نفر
5- انجمن هایی که بیش از هزار نفر عضو دارند، 11 نفر.


ماده 14 – هیئت مؤسس انجمن اسلامی با رعایت شرایط مندرج در ماده 3 در اولین گردهمایی، شورای مرکزی انجمن اسلامی را در دور اول برای مدت 4 سال انتخاب می نمایند و شورای مرکزی نیز در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به سمت دبیر و یک نفر را به سمت ذیحساب و مدیرمالی برای مدت 2 سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ترتیب انتخاب شورای مرکزی انجمن اسلامی
طبق آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که از طریق شورایعالی تهیه و پس از تائید ابلاغ خواهد شد.

فصل سوم: وظایف و اختیارات

ماده 15 – وظایف شورایعالی کشور:


1- سیاستگذاری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ابلاغی ستادهای کل هماهنگی استانی
2- عزل و نصب رؤسای ستادهای کل هماهنگی استانها براساس آئین نامه انضباطی خواهد بود که توسط شورایعالی تهیه و ابلاغ می گردد.
3- انطباق سیاستهای اتخاذ شده با اساسنامه تدوین شده.
تبصره : جلسات شورایعالی حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل می شود.
 
ماده 16 – نحوه تشکیل جلسات:

1- جلسات شورایعالی با نصف به اضافه یک اعضا رسمیت می یابد.
2- شورایعالی در اولین جلس ه یک نفر را به عنوان دبیرکل و یک نفر را به عنوان منشی و مخبر شورایعالی برای مدت 4 سال انتخاب می کنند.
3- در صورت عدم رسیدن به حد نصاب اعضاء برای رسمیت آن، جلسه بعد با فاصله حداکثر 10 روز تشکیل خواهد شد.
4- تمامی امور مربوط به شورایعالی در گروه سازم اندهی و نظارت بر انجمن های اسلامی به عنوان دبیرخانه شورایعالی انجام خواهد گرفت.

ماده 17 – وظایف و اختیارات ستاد کل هماهنگی استان:
1- نظارت بر فعالیت شوراهای مرکزی انجمن های اسلامی شهرستانها و ایجاد هماهنگی بین آنها.
2- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساس نامه و آیین نامه های مربوطه و جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با آنها و انجام اموری که از طرف کانون عالی واگذار می گردد.
3-
تنظیم برنامه سالانه همکاری و هماهنگی انجمن های اسلامی با سایر ارگانها و نهادها در حدود.وظایف انجمن ها، موضوع ماده 20
4- بررسی پیشنهادات و طرحهای واصله از ستادهای هماهنگی شهرستانها و جامعه های مختلف انجمن های اسلامی استان و رسیدگی به آنها و اخذ تصمیم و ابلاغ جهت اجرا.

5- بررسی پیشنهاد ستاد هماهنگی شهرستان در مورد انحلال یک یا چند انجمن اسلامی متخلف و اخذ تصمیم نهایی در مورد آنان.
6- برنامه ریزی استانی در زمینه مسائلی که بر حسب زمان و موقعیت، انجمن های اسلامی باید در اولویت قرار دهند.
7- بررسی و تصویب آیین نامه داخلی ستاد کل هماهنگی استان و ستادهای هماهنگی شهرستانها.
8- نظارت بر امور مالی ستادهای هماهنگی شهرستان، جامعه و انجمن های اسلامی استان .
9- تهیه گزارش کار سالانه و تقدیم آن به اداره کل تبلیغات اسلامی مرکز استان جهت ارسال به
شورایعالی.

ماده 18 - وظایف و اختیارات ستاد هماهنگی شهرستان:

1- بررسی طرح ها و پیشنهادات رسیده و ارائه آنها بانضمام نظرات خود به ستاد کل هماهنگی استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی.
2- دریافت شکایت و رسیدگی به تخلفات و گزارش نتایج آنها به ستاد کل هماهنگی استان طبق آئین نامه مربوطه.
3- تأیید صلاحیت عضویت یا ابطال عضویت در انجمن های اسلامی شهرستان طبق آئین نامه مربوطه.
4- تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغاتی ، آموزشی، تأسیس و گسترش کتابخانه ها و مؤسسات فرهنگی.
5- بازرسی، سازماندهی و ایجاد هماهنگی در فعالیت جامعه ها و واحدهای انجمن های اسلامی شهرستان.
6- همکاری با ادارات تبلیغات اسلامی و نهادهای فرهنگی شهرستان در امور تبلیغات دینی .
7- نظارت و مراقبت بر حسن اجرای وظایف جامعه های انجمن های اسلامی شهرستان .
8- بررسی و تصویب آیین نامه داخلی جامعه های انجمن های اسلامی شهرستان.
9- انجام کلیه اموری که از طرف ستاد کل هماهنگی استان به این ستاد واگذار می گردد.
10- تهیه گزارش عملکرد سالانه و تقدیم آن به ستاد کل هماهنگی استان.

تبصره : آیین نامه بازرسی به وسیله شورایعالی تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 19 – وظایف و اختیارات جامعه های انجمن اسلامی هر واحد شهر، شهرستان:

1- تنظیم برنامه فعالیت انجمن های اسلامی واحد مربوطه در ارتباط با روزهای خاص سیاسی، دینی و اجتماعی و ابلاغ آن به انجمن های اسلامی تابعه.
2- اجرای تصمیمات و مصوبات ستاد هماهنگی شهرستان .
3- صدور اطلاعیه و بیانیه های لازم در ارتباط با واحد مربوطه.
4- برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های تبلیغاتی، آموز شی ، فرهنگی، مذهبی و سیاسی به مناسبت های مختلف و تشکیل اجتماعات انجمن های اسلامی واحدها.
5- اهتمام در اجرای دقیق دستورالعمل های صادره از طرف ستاد هماهنگی شهرستان.
6-  ایجاد بستر مناسب جهت تقویت و رشد فعالیت های انجمن های اسلامی و جذب نیروهای کارآمد و نخبه براساس ضرورت زمان .
7- رسیدگی به شکایت و تخلفات انجمن های اسلامی واحد در رابطه با وظایف و اختیارات انجمن ها موضوع ماده 20 و جلوگیری از اقدامات غیر اصولی آنها.
8- همکاری و هماهنگی با سایر جامعه های انجمن های اسلامی شهرستان.
9- بررسی پیشنهاد ات و نظرات رسیده از انجمن های اسلامی و اتخاذ تصمیم دربارة آنها در حدود وظایف و یا ارائه آنها به شورای هماهنگی شهرستان در صورت لزوم.
10- نظارت بر امور مالی انجمن های اسلامی واحد.
11- تشکیل جلسات مشورتی مرکب از رؤسای انجمن های اسلامی واحدها.
19/12 . تهیه گزارش عملکرد سالانه و تقدیم آن به ستاد هماهنگی شهرستان.

تبصره 1: واحد: عبارت است از کلیه انجمن های اسلامی که تحت هر عنوان (کارمندی و...) فعالیت می کنند.

تبصره 2: رعایت سلسله مراتب از واحد انجمن اسلامی تا شورایعالی در تمامی سطوح الزامی است و هر رده نسبت به رده مافوق خود پاسخگو می باشد.

تبصره 3: در هر شهرستان که ستاد هماهنگی تشکیل نشده باشد ؛ انجمن های اسلامی در برابر جامعه انجمن های اسلامی و جامعه نیز در برابر اداره تبلیغات اسلامی مرکز شهرستان مسئول می باشند.

تبصره 4: در هر استان که ستاد کل هماهنگی تشکیل نشده باشد، ستاد هماهنگی شهرستانها در برابر اداره کل تبلیغات اسلامی مرکز استان مسئول می باشند.

ماده 20 - وظایف و اختیارات انجمن های اسلامی:

20/1- اهتمام در شناختن و شناساندن اسلام و انقلاب و رشد و ترویج ارزش های متعالی آن تحت زعامت ولی فقیه از طریق:
1. تشکیل و اداره کلاس های عقیدتی، فرهنگی، سیاسی و تخصصی.
2. تشکیل و اداره کتابخانه و توزیع کتاب، نوار و نشریات اسلامی.
3. تشکیل و اداره جلسات وعظ و خطابه به مناسبت های گوناگون.
4. تشکیل و اداره نمایشگاه ها، اردوها و گردهمایی های مذهبی، فرهنگی، سیاسی، تخصصی، تحقیقاتی، هنری و
علمی.
5. شرکت در مراسم و گردهمایی های مذهبی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی.
6. برگزاری مراسم مذهبی و برپایی نمازهای جماعت و همکاری در اداره امور مراکز مربوطه.
7. ارائه تحلیل های روشنگرانه از اتفاقات و وقایع مهم سیاسی و اجتماعی در قالب صدور بیانیه و اعلامیه .

تبصره : انجام فعالیت های فوق در واحدهای اداری، تولیدی، خدماتی، صنعتی و آموزشی با همکاری و هماهنگی مدیر دستگاه ذیربط می باشد.

20/2- اهتمام در تحقق بخشیدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر در راستای پاسداری از ارزش های اسلامی از طریق:
1. برخورد اصولی و من طقی و ارشادی با منکرات در جهت ایجاد محیط سالم و مساعد برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی براساس دستورات حاکم شرع.
2. تلاش در جهت کسب بینش و اخلاق اسلامی و شناخت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام در تحقق آن.
3. تذکر لسانی و مذاکره خصوصی با توجه به مراتب امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب احکام شرعی.
4. گزارش کتبی، مستدل و محرمانه به مقام مسئول.
5. گزارش موضوع به مقام مافوق ذیربط از طریق مسئول انجمن اسلامی.
6. ارائه مصادیق منکرات و شیوه های برخورد با آن از طریق چاپ بروشور و ارائه مستندات و احکام شرعی.

تبصره : با توجه به نقش مهم انجمن های اسلامی که امر به معروف و نهی از منکر از خصوصیات لاینفک آن می باشد، کلیه ستادها و شوراها و تشکیلات موازی با انجمن اسلامی در این مورد تحت مسئولیت انجمن های اسلامی فعالیت خواهند کرد.

20/3- حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب ا سلامی از طریق : حضور در صحنه های عبادی و سیاسی و حرکتهای مردمی و مقابله با عوامل استکبار جهانی مطابق با مقررات جاری کشور.

20/4- نظارت بر جریان امور و همکاری با مسئولین از طریق:
1. داشتن نماینده در هر یک از کمیته های تخصصی، کمیسیون ها و هیئت های تصمیم گیری به ص ورت ناظر و معین.
2. معرفی حداقل یک نفر از اعضای انجمن های اسلامی به عنوان عضو مؤثر در هسته های گزینش تعیین
صلاحیت و هیئت های تخلفات اداری.
3. برگزاری جلسه مستمر اعضای شورای مرکزی انجمن های اسلامی با بالاترین مقام مسئول دستگاه به صورت ماهانه و با سایر مدیران مر بوطه جهت ارائه راهکارها و مسائل و مشکلات حسب مورد و نتیجه آن کتباً به کانون عالی ارسال شود.


ماده 21 - ارکان داخلی انجمن های اسلامی عبارتند از:


1- مؤسس یا مؤسسین
2- شورای مرکزی
مؤسس یا مؤسسین انجمن اسلامی هر واحد مطابق این آئین نامه تقاضای تشکیل انجمن اسلام ی را از طریق ستاد هماهنگی ذیربط از شورایعالی انجمن های اسلامی می نماید، پس از بررسی و تأیید صدور مجوز لازم از طریق ستادهای ذیربط و شورایعالی، مجمع عمومی به دعوت مؤسس یا مؤسسین جهت انتخابات اعضای شورای مرکزی تشکیل میگردد.

تبصره 1: در مورد انجمن های اسلام ی تأسیس شده قبل از تصویب این اساس نامه، با تقاضای شورای مرکزی آن انجمن در ستاد کل هماهنگی استان تمدید فعالیت صادر می شود.

تبصره 2: پس از تشخیص و تأیید صلاحیت انجمن های اسلامی از سوی ستاد هماهنگی شهرستان ، مشخصات، مرامنامه و اساسنامه و سایر مدارك مورد نیا ز جهت ثبت تحویل ستاد کل هماهنگی استان شده و پس از تأیید، مجوز فعالیت صادر می گردد.

تبصره 3: در کلیه ارگان ها، نهادها، کارخانجات، اصناف، مساجد و محلات ، آن انجمن اسلامی ای معتبر خواهد بود  که اولویت و صلاحیت آن مورد تأیید ستاد کل هماهنگی آن استان باشد.


فصل چهارم: بودجه، امور مالی و مسائل متفرقه

ماده 22 - بودجه لازم براساس فعالیت انجمن های اسلامی کل کشور توسط ستاد عالی پیش بینی و جهت تصویب در بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد.
5% از کل بودجه اختصاصی برای هدایت، نظارت و سازماندهی در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار می گیرد.


ماده 23 - و 95 % از بودجه برای واحدهای انجمن های اسلامی با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و تأیید ستاد عالی انجمن های اسلامی اختصاص می یابد . همچنین ده درصد اعتبارات امور تبلیغ ی و فرهنگی هر دستگاه در اختیار شورای مرکزی انجمن اسلامی مربوطه قرار می گیرد.

ماده 24 – به منظور بهره گیری از تج ارب و توان تشکیلاتی و فکری اعضای بازنشسته انجمن های اسلامی؛ کمافی السابق فعالیت و عضویت آنها در کانون و ستادها و واحدهای انجمن اسلامی مربوطه بلا مانع خواهد بود.

ماده 25 – انحلال انجمن اسلامی با پیشنهاد شورای مرکزی شهرستان و تأیید ستاد کل هماهنگی استان امکان پذیر می باشد که مراتب این انحلال به دبیرخانه شورایعالی گزارش می شود. نحوه تشکیل مجدد انجمن اسلامی منحل شده را ستاد کل هماهنگی استان تعیین می نماید.

ماده 26 – از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه مقررات مغایر آن ملغی است.

ماده 27 – حل کلیه اختلافات حقوقی به عهده ستاد کل هماهنگی استان و حراست ادارات کل استانی از طریق مدیریت حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.

ماده 28 – این اساسنامه در چهار فصل، 28 ماده و 18 تبصره به تصویب ستاد عالی کشوری رسید.


::
:: برچسب‌ها: اساسنامه ی انجمن های اسلامی , انجمن های اسلامی , وظایف انجمن های اسلامی , قوانین و مقررات انجمن های اسلامی , تعریف انجمن های اسلامی ,
نویسنده : احسان امیر آبادی زاده
تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.